Workshop – DATA ANALYSIS
22/08/2017
Hội thảo Hướng nghề – Định nghiệp
24/08/2017

Start with the A

'Hướng nghiệp qua trải nghiệm thực tế'

Đó là ý tưởng xuyên suốt chủ đạo của Start with the A. Một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết từ 15 - 30 tuổi, và cơ hội được cọ xát thực tế thông qua các ý tưởng & vận hành doanh nghiệp sẽ cho các bạn những bài học và kinh nghiệm bổ ích.

Hơn hết, thông qua các dự án thực này, các bạn học sinh, sinh viên sẽ có nhận thực đúng đắn hơn về bản thân, về định hướng tương lai và có những quyết định nghề nghiệp đúng đắn cho chính mình.