Hội thảo Hướng nghề – Định nghiệp

Start with the A
23/08/2017
Lời nhắn: 5 tiêu chí cần phải “duyệt” khi đi thuê phòng họp
26/09/2017

Hội thảo Hướng nghề – Định nghiệp

'Người chọn nghề hay nghề chọn người'

Nằm trong chuỗi chuyên đề hướng nghiệp cho các bạn học sinh và sinh viên, Hội thảo hướng nghề - định nghiệp với sự hợp tác giữa Quà của Bố và [TIAB] sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để các bạn có quyết định chọn lựa nghề nghiệp đúng đắn nhất.