BẢNG GIÁ

CHI NHÁNH TIAB 2

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Workshop

WORKSHOP

 • Số lượng phòng: 3 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 5 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Board Room

BOARD ROOM

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 10 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + LCD
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 15 - 16

PHÒNG GHÉP 12 - 14

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 12 - 14 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 22-24

PHÒNG GHÉP 22 - 24

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 22 - 24 người
 • Giá: 500,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Think _ Learn

THINK & LEARN

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 900,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu

ĐẶT PHÒNG NGAY
Think _ Share

THINK & SHARE

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 50 - 60 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu

ĐẶT PHÒNG NGAY

CHI NHÁNH TIAB 3

Tầng 2 - TTTM Mipec Long Biên, số 2 Long Biên, Hà Nội

Phòng Training 20

TRAINING 20

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phong training 40

TRAINING 40

 • Sức chứa mỗi phòng: 40 người
 • Giá: 600,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Không Gian Hội Thảo

KHÔNG GIAN HỘI THẢO

 • Sức chứa mỗi phòng: 80 người
 • Giá: 1,200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Không Gian Sự Kiện

KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 80 người
 • Giá: 1,200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Dụng cụ âm nhạc, Thiết bị âm thanh - ánh sáng
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

 • Giá: 180,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phòng tập nhạc nhóm

PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 PHÒNG TẬP TRỐNG

PHÒNG TẬP TRỐNG

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Trống

ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phòng tập nhảy

PHÒNG TẬP NHẢY

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Loa, Gương

ĐẶT PHÒNG NGAY

CHI NHÁNH TIAB 4

Tầng 5 - tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

TIAB 4 TRAINING ROOM 20

TRAINING 20

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TRAINING 30

TRAINING 30

 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 600,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 không gian hội thảo

KHÔNG GIAN HỘI THẢO

 • Sức chứa mỗi phòng: 80 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 không gian sự kiện

KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 80 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Dụng cụ âm nhạc, Thiết bị âm thanh - ánh sáng
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

 • Giá: 180,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP TRỐNG

PHÒNG TẬP TRỐNG

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Trống

ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 phòng tập nhảy

PHÒNG TẬP NHẢY

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Loa, Gương

ĐẶT PHÒNG NGAY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ