BẢNG GIÁ

HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TIAB 2

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

NVT Phòng 6 người 1

PHÒNG 6 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 6 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
NVT Phòng 10 người 2

PHÒNG 10 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 10 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + LCD
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
NVT Phòng 12 người 1

PHÒNG 12 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 12 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
NVT Phòng 22 người 4

PHÒNG 22 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 22 người
 • Giá: 500,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
NVT Phòng 30 người

PHÒNG 30 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 900,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
NVT Phòng 60 người 2

PHÒNG 60 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 60 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu + Loa + Micro
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

HÀ NỘI - CHI NHÁNH TIAB 3

Tầng 2 - TTTM Mipec Long Biên, số 2 Long Biên, Hà Nội

LB Phòng 20 người 1

PHÒNG 20 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
LB Phòng 40 người 2

PHÒNG 40 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 40 người
 • Giá: 450,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu + Loa + Micro
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
LB Conference 2

PHÒNG HỘI THẢO & SỰ KIỆN

 • Sức chứa: 60 - 80 người
 • Giá: 700,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu + Thiết bị âm thanh & ánh sáng
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

HÀ NỘI - CHI NHÁNH TIAB 4

Tầng 5 - tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

THCN Phòng 15 1

PHÒNG 15 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 15 người
 • Giá: 200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
THNC Phòng 20 1

PHÒNG 20 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
THNC Phòng 30 1

PHÒNG 30 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 350,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
THNC Conference 5

PHÒNG HỘI THẢO & SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 80 người
 • Giá: 700,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu + Thiết bị âm thanh & ánh sáng
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

HÀ NỘI - CHI NHÁNH TIAB 5

SH 02 Park 8 Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Time Phòng 15 người 2

PHÒNG 15 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 15 người
 • Giá: 200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 20 người 1

PHÒNG 20 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 30 người 3

PHÒNG 30 NGƯỜI

 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 350,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 50 người

PHÒNG HỘI THẢO & SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 50 người
 • Giá: 550,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu + Thiết bị âm thanh & ánh sáng
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

LẤY BÁO GIÁ & HÌNH ẢNH PHÒNG CỤ THỂ


HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh


Hà Nội