BẢNG GIÁ

CHI NHÁNH TIAB 2

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

1

WORKSHOP

 • Số lượng phòng: 3 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 6 - 8 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Brainstorming 12

BRAINSTORMING 1,2

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 6 - 8 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Brainstorming 3

BRAINSTORMING 3

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 10 - 12 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Boardroom

BOARD ROOM

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 10 - 12 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + LCD
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 15 - 16

PHÒNG GHÉP 15 - 16

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 15 - 16 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 24 - 26

PHÒNG GHÉP 24 - 26

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 24 - 26 người
 • Giá: 450,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Think & Learn

THINK & LEARN

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 30 - 35 người
 • Giá: 700,000 VND / giờ

ĐẶT PHÒNG NGAY
THINK & SHARE

THINK & SHARE

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 50 - 60 người
 • Giá: 900,000 VND / giờ

ĐẶT PHÒNG NGAY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ