BẢNG GIÁ

THINK NGUYỄN VĂN THỦ

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

phong 6 nguoi

PHÒNG 6 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 180,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 650,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 1,450,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Bút, LCD
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 10 nguoi

PHÒNG 10 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 250,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 950,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 2,000,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Bút, LCD
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 12 nguoi

PHÒNG 12 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 350,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 1,300,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 2,800,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Bút, LCD
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 16 nguoi v2

PHÒNG 16 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 500,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 1,800,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 4,000,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Bút, Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 20 nguoi ver 2

PHÒNG 20 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 600,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 2,200,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 4,900,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bút, Bảng, Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 24 nguoi

PHÒNG 24 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 700,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 2,600,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 5,700,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bút, Bảng, Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 34 nguoi v2

PHÒNG 34 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 950,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 3,600,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 7,700,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bút, Bảng, Máy Chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 40 nguoi

PHÒNG 40 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 1,200,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 4,500,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 9,700,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Máy Chiếu, Loa & Micro
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
phong 70 nguoi

PHÒNG 70 NGƯỜI

 • Giá chuẩn: 1,300,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 4,900,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 10,500,000 VND/9 giờ
 • Thiết bị: Bảng, Máy Chiếu, Loa & Micro
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

THINK HOÀ MÃ

12 Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Time Phòng 15 người 2

PHÒNG MEETING

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 6 người
 • Giá chuẩn: 150,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 570,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 1,200,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 20 người 1

PHÒNG B101

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 34 người
 • Giá chuẩn: 950,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 3,600,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 7,700,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 30 người 3

PHÒNG B201

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 10 người
 • Giá chuẩn: 250,000 VND/giờ
 • Thiết bị: Flipchart, Máy chiếu
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 50 người

PHÒNG B301

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 23 người
 • Giá chuẩn: 650,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 2,500,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 5,300,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 50 người

PHÒNG B302

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 18 người
 • Giá chuẩn: 350,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 1,300,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 2,800,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
Time Phòng 50 người

PHÒNG B401

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 57 người
 • Giá chuẩn: 1,200,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 4,500,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 9,700,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

THINK MIPEC

Tầng 2 - TTTM Mipec Long Biên, số 2 Long Biên, Hà Nội

LB Phòng 20 người 1

PHÒNG B3. B4. B5. B6

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 20 người
 • Giá chuẩn: 250,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 950,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 2,000,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
LB Phòng 40 người 2

PHÒNG B2

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 40 người
 • Giá chuẩn: 450,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 1,700,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 3,600,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ
LB Conference 2

KHÁN PHÒNG

 • Sức chứa tiêu chuẩn: 70 người
 • Giá chuẩn: 700,000 VND/giờ
 • Giá nửa ngày: 2,600,000 VND/4 giờ
 • Giá cả ngày: 5,600,000 VND/9 giờ
LẤY BÁO GIÁ CỤ THỂ

LẤY BÁO GIÁ & HÌNH ẢNH PHÒNG CỤ THỂ