BẢNG GIÁ

CHI NHÁNH TIAB 2

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

1

WORKSHOP

 • Số lượng phòng: 3 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 6 - 8 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Brainstorming 12

BRAINSTORMING 1,2

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 6 - 8 người
 • Giá: 150,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút
ĐẶT PHÒNG NGAY
Brainstorming 3

BRAINSTORMING 3

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 10 - 12 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Boardroom

BOARD ROOM

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 10 - 12 người
 • Giá: 250,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + LCD
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 15 - 16

PHÒNG GHÉP 15 - 16

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 15 - 16 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Phòng ghép 24 - 26

PHÒNG GHÉP 24 - 26

 • Số lượng phòng: 2 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 24 - 26 người
 • Giá: 450,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
Think & Learn

THINK & LEARN

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 30 - 35 người
 • Giá: 700,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu

ĐẶT PHÒNG NGAY
THINK & SHARE

THINK & SHARE

 • Số lượng phòng: 1 phòng
 • Sức chứa mỗi phòng: 50 - 60 người
 • Giá: 900,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu

ĐẶT PHÒNG NGAY

CHI NHÁNH TIAB 3

Tầng 2 - TTTM Mipec Long Biên, số 2 Long Biên, Hà Nội

TIAB 3 phong training

TRAINING

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phong training 40

TRAINING 40

 • Sức chứa mỗi phòng: 40 người
 • Giá: 600,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
tiab 3 KHONG GIAN HỘI THẢO

KHÔNG GIAN HỘI THẢO

 • Sức chứa mỗi phòng: 120 người
 • Giá: 1,200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy Chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 KHONG GIAN SỰ KIỆN

KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 120 người
 • Giá: 1,200,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Dụng cụ âm nhạc, Thiết bị âm thanh - ánh sáng
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

 • Giá: 180,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phòng tập nhạc nhóm

PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 PHÒNG TẬP TRỐNG

PHÒNG TẬP TRỐNG

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Trống

ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 3 phòng tập nhảy

PHÒNG TẬP NHẢY

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Loa, Gương

ĐẶT PHÒNG NGAY

CHI NHÁNH TIAB 4

Tầng 5 - tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

TIAB 4 TRAINING ROOM

TRAINING

 • Sức chứa mỗi phòng: 20 người
 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TRAINING 30

TRAINING 30

 • Sức chứa mỗi phòng: 30 người
 • Giá: 450,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 KHÔNG GIAN HỘI THẢO

KHÔNG GIAN HỘI THẢO

 • Sức chứa mỗi phòng: 100 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút + Máy chiếu
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

 • Sức chứa mỗi phòng: 100 người
 • Giá: 1,000,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Dụng cụ âm nhạc, Thiết bị âm thanh - ánh sáng
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

PHÒNG TẬP NHẠC ĐƠN

 • Giá: 180,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

PHÒNG TẬP NHẠC NHÓM

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Piano/guitar/violon
ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 PHÒNG TẬP TRỐNG

PHÒNG TẬP TRỐNG

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Trống

ĐẶT PHÒNG NGAY
TIAB 4 phòng tập nhảy

PHÒNG TẬP NHẢY

 • Giá: 300,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Loa, Gương

ĐẶT PHÒNG NGAY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ