CONTACT


Get price quote


Address.
HCMC

TIAB 1: 27 Nguyen Khac Nhu, Co Giang Ward, District 1.
TIAB 2: 116 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1.

Hanoi

TIAB 3: 2nd Floor - Mipec Long Bien Commercial Center, 2 Long Bien, Hanoi.
TIAB 4: 5th Floor - 25T2 Nguyen Thi Thap Building, Trung Hoa Nhan Chinh, Hanoi.

TIAB

  • 1. 27 Nguyen Khac Nhu, Co Giang Ward, District 1
    2. 116 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1
    3. Mipec Long Bien Commercial Center, 2 Long Bien, Hanoi
    4. 25T2 Nguyen Thi Thap Building, Trung Hoa Nhan Chinh, Hanoi
  • 096 879 79 96

  • thao.bui@thinkinabox.com

  • thinkinabox.com