VỀ CHÚNG TÔIVới mong muốn đem lại một không gian hiện đại cũng như xây dựng một cộng đồng học tập & giảng dạy năng động, Think In A Box ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó với các tiện ích và hỗ trợ tốt nhất.

Thiết kế thông minh và rất linh hoạt, không gian tại Think In A Box hướng đến hỗ trợ công tác giảng dạy, giảng dạy cũng như mục đích học tập của nhiều đối tượng khác nhau. Môi trường mở và thân thiện là điểm nhấn đáng giá tại không gian - cộng đồng học tập & giảng dạy đầu tiên này khi tất cả được khuyến khích sáng tạo và tương tác với nhau để hướng đến hiệu quả học tập, làm cao nhất.

Và hơn hết, Think In A Box là biểu trưng cho một cộng đồng thế hệ mới đang phát triển mạnh mẽ - một cộng đồng kết nối giữa người học & người dạy, nơi kiến thức, kinh nghiệm sẽ được sẻ chia, trao đổi và ứng dụng vào thực tiễn.